Make your own free website on Tripod.com
Policijski kamion TAM 110 sa dodatnim oklopom